Bộ lưu điện Hyundai


Bộ lưu điện HYUNDAI HD-100K3 công suất 100KVA 80Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-100K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-100K3 công suất 100KVA 80Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-100K3 (80Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian ch..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-10K1 công suất 7Kw, sử dụng Acquy ngoài
HYUNDAI HD-10K1

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-10K1 công suất 7Kw, sử dụng Acquy ngoài

HD-10K1 (7Kw)- Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra: 220V± 5%.- Dạng sóng: Sine wave - Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Kích thước (D x ..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-10K3 công suất 10KVA 7Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-10K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-10K3 công suất 10KVA 7Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

HD-10K3 (7Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Kích thước (..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-15K2 công suất 12Kw, vào 3 pha ra 1 pha, sử dụng Acquy ngoài
HYUNDAI HD-15K2

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-15K2 công suất 12Kw, vào 3 pha ra 1 pha, sử dụng Acquy ngoài

HD-15K2 (12Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra: 220V± 5%.- Dạng sóng: Sine wave - Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Kích thước (D x W x H): 3..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-15K3 công suất 15KVA, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-15K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-15K3 công suất 15KVA, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-15K3- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chuyển mạc..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1K1 công suất 700W
HYUNDAI HD-1K1

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-1K1 công suất 700W

HD-1K1 (700W)- Điện áp vào:  _ khi tải< 60% 115 ~ 295VAC ± 5VAC  _ khi tải>60%  160 ~ 295 ± 5VAC- Tần số vào: 50Hz ± 5%- Điện áp ..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-20K2 công suất 14Kw, vào 3 pha ra 1 pha, sử dụng Acquy ngoài
HYUNDAI HD-20K2

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-20K2 công suất 14Kw, vào 3 pha ra 1 pha, sử dụng Acquy ngoài

HD-20K2 (14Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra: 220V± 5%.- Dạng sóng: Sine wave - Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Kích thước (D x W x H): 3..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-20K3 công suất 20KVA 16Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-20K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-20K3 công suất 20KVA 16Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-20K3 (16Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chu..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-2K1 công suất 1400W
HYUNDAI HD-2K1

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-2K1 công suất 1400W

HD-2K1 (1400W)- Điện áp vào: 115 ~ 295VAC ± 5VAC - Tần số: 50Hz ± 5%- Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%- Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Bình Ăcquy: 4x7Ah - Th..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-30K2 công suất 30KVA 24Kw, vào 3 pha ra 1 pha, sử dụng Acquy ngoài
HYUNDAI HD-30K2

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-30K2 công suất 30KVA 24Kw, vào 3 pha ra 1 pha, sử dụng Acquy ngoài

HD-30K2 (24Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra: 220V± 5%.- Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Kích thước (D x W x H): 320x620x950 mm- Trọng lư..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-30K3 công suất 30KVA 24Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-30K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-30K3 công suất 30KVA 24Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-30K3 (24Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chu..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-3K1 công suất 2100W
HYUNDAI HD-3K1

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-3K1 công suất 2100W

HD-3K1 (2100W)- Điện áp vào: 115 ~ 295VAC ± 5VAC - Tần số: 50Hz ± 5%- Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%- Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Bình Ăcquy: 6x7Ah- Thời gia..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-40K3 công suất 40KVA 32Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-40K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-40K3 công suất 40KVA 32Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-40K3 (32Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chu..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-500VA công suất 300w
HYUNDAI HD-500VA

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-500VA công suất 300w

- Điện áp vào: 140V AC to 290V AC- Tần số: 50 Hz +/- 10%- Điện áp ra: 230V AC Nominal (110V optional)- Tự điều chỉnh điện áp 198-256V AC- Tần số: 50Hz ± 1%- Thờ..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-5K1 công suất 3,5Kw
HYUNDAI HD-5K1

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-5K1 công suất 3,5Kw

HD-5K1 (3,5Kw)- Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V- Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra: 220/230VAC ± 2%- Dạng sóng: Sine wave - Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Bình ..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600VA công suất 360w
HYUNDAI HD-600VA

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-600VA công suất 360w

HD-600VA(360w)- Điện áp vào: 140V AC to 290V AC- Tần số: 50 Hz +/- 10%- Điện áp ra: 230V AC Nominal (110V optional)- Tự điều chỉnh điện áp 198-256V AC- Tần số: ..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-60K3 công suất 60KVA 48Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-60K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-60K3 công suất 60KVA 48Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-60K3 (48Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chu..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-6K1 công suất 4,2Kw
HYUNDAI HD-6K1

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-6K1 công suất 4,2Kw

HD-6K1 (4,2Kw)- Điện áp vào: 176V ~ 276VAC ± 5V - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra: 220V± 5%.- Dạng sóng: Sine wave - Thời gian chuyển mạch: 0 ms- Bình Ắcquy: 20x..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-80K3 công suất 80KVA 64Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài
HYUNDAI HD-80K3

Bộ lưu điện HYUNDAI HD-80K3 công suất 80KVA 64Kw, vào 3 pha ra 3 pha, sử dụng acquy ngoài

Bộ lưu điện ups 3 pha HD-80K3 (64Kw)- Điện áp vào: 400V±20% - Tần số: 50Hz ± 5%.- Điện áp ra:  380/400/415V (Optional)- 50/60Hz ± 0.1Hz- Thời gian chu..

Bộ lưu điện HYUNDAI HD1000VA công suất 600W
HYUNDAI HD1000VA

Bộ lưu điện HYUNDAI HD1000VA công suất 600W

HD1000VA (600W)- Điện áp vào: 140V AC to 290V AC- Tần số: 50 Hz +/- 10%- Điện áp ra: 230V AC Nominal (110V optional)- Tự điều chỉnh điện áp 198-256V AC- Tần số:..

Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 22 (2 Trang)

Bộ lưu điện Hyundai là giải pháp tối ưu cho hệ thống sản xuất, dây chuyền sản xuất công nghiệp, tự động hóa... Với dải điện áp đầu vào rộng, khả năng bảo vệCần tư vấn sản phẩm Bộ lưu điện Hyundai

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty hy vọng đã giúp bạn chọn được Bộ lưu điện Hyundai đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Bộ lưu điện Hyundai phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Bộ lưu điện Hyundai như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Bộ lưu điện Hyundai rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Bộ lưu điện Hyundai của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Bộ lưu điện Hyundai tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Bộ lưu điện Hyundai trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty cung cấp gói lắp đặt Bộ lưu điện Hyundaitrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Bộ lưu điện Hyundai cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Bộ lưu điện Hyundai - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Bộ lưu điện Hyundai chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Bộ lưu điện Hyundai , cấu hình và chia sẻ Bộ lưu điện Hyundai , Hướng dẫn sử dụng Bộ lưu điện Hyundai, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Bộ lưu điện Hyundai vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Bộ lưu điện Hyundai mới nhất hiện tại.Mua Bộ lưu điện Hyundai ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công tycửa hàng bán Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Bộ lưu điện Hyundai, cho nên Công ty cam kết sẽ là nơi bán Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Bộ lưu điện Hyundai hoặc cần tư vấn xem Bộ lưu điện Hyundai nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Bộ lưu điện Hyundai giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5

Bộ lưu điện - UPS

   - Bộ lưu điện sử dụng Acquy ngoài    - Bộ lưu điện Tora    - Bộ lưu điện cho camera    - Bộ lưu điện DOORMATIC    - Bộ lưu điện máy tính    - Bộ lưu điện tổng đài điện thoại    - Tủ cấp nguồn DC, có sạc    - Bộ lưu điện máy chấm công, kiểm soát cửa    - Bộ lưu điện cửa cuốn    - Pin sạc dự phòng    - Sạc Ắc Quy Điện Tử    - Bộ Đổi Nguồn / Kích Điện (Inverter)    - Bình ắc quy, Pin lưu điện accu    - Bình lưu điện AUSTDOOR    - Bình lưu điện hãng YH    - Bộ lưu điện APC    - Bộ lưu điện APOLLO    - Bộ lưu điện cho cổng điện, cổng tự động    - Bộ lưu điện Hyundai    - Bộ lưu điện MAYAKI    - Bộ lưu điện Socomec    - Bộ lưu điện sóng Sin chuẩn, Sin mô phỏng    - Bộ lưu điện ups 3 pha    - Bộ lưu điện UPS Eaton    - Bộ Lưu Điện UPS EPC    - Bộ Lưu Điện UPS MARUSON    - Bộ Lưu Điện UPS PROLINK    - Bộ Lưu Điện UPS Riello    - Bộ lưu điện UPS SANTAK    - Bộ lưu điện UPS SOROTEC    - Bộ lưu điện UPS UP SELEC    - Bộ lưu điện, inverter ARES    - Bộ nguồn lưu điện DIAMOND    - Máy phát điện 1, 2 3 PHASE    - Bộ lưu điện FSP    - Bộ lưu điện UPS CyberPower    - Tủ đựng Ắc quy mở rộng

Sản phẩm nổi bật

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Bộ loa báo giờ tự động KS-28USB (mở nhạc, reng chuông cho văn phòng, nhà xưởng, trường học) đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ...

18% OFF
1.350.0001.650.000

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

30% OFF
910.0001.300.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe, trường học, nhà xưởng, công sở,...

Liên hệ

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử mở cửa bằng thẻ cảm ứng, điều khiển từ xa và chìa khóa cơ. Cho phép quản lý tới 2000 thẻ 125khz. Chi tiết về trọn bộ khóa cổng điện..

Liên hệ

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

Liên hệ

DỊCH VỤ CHỦ LỰC

Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

KHẢO SÁT, TƯ VẤN

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật sẽ trực tiếp khảo sát công trình để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

THIẾT KẾ

Sau khi lựa chọn được giải pháp tối ưu, kỹ sư thiết kế của công ty bắt đầu thiết kế, đem lại giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư.

THI CÔNG

Quá trình thi công an toàn, hoàn thành đúng tiến độ. Với đội ngũ kỹ thuật >10 năm kinh nghiệm.

BẢO TRÌ

Quá trình vận hành hệ thống ổn định trước khi bàn giao. Bảo dưỡng định kỳ. Hỗ trợ, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi là đại lý phân phối, lắp đặt ủy quyền của các thương hiệu lớn trên tất cả thế giới trong lĩnh vực an ninh

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

lắp camera quan sát

BẠN CẦN HỖ TRỢ NHỮNG GÌ?

Nếu có bất cứ câu hỏi hoặc thắc măc nào? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, Tất cả sẽ được giải đáp ngay lập tức

suporter

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

0987 982 782 alt zalo

suporter

KINH DOANH - BÁN HÀNG

0888 506060 alt zalo
0888 309090 alt zalo
0918 329 968 alt zalo
0982 539 027 alt zalo

suporter

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0862 982 782 alt zalo

LẮP ĐẶT SỬA CHỮA BẢO TRÌ

" Chi phí hợp lý - Xử lý chuyên sâu - Làm việc tận tình"

0905 745 009 alt zalo (Mr Ti - Camera, Mạng, wifi)
096 423 11 68 alt zalo (Mr Hân - Khóa, kiểm soát ra vào)
0937 84 29 69 alt zalo (Mr Giang - Kiểm soat Bãi xe, thang máy)
033 2029 260 alt zalo (Mr Xuân Anh - Đồng Nai, Biên Hòa)
0779379759 alt zalo (Mr Thái - Camera báo động - Quận 7 - HCM)
0859969963 alt zalo (Mr Cường - Chơn Thành Bình Phước)

Vấn đề khác vui lòng liên hệ: 0862 982 782 alt zalo