Bộ lưu điện APCAPC SRC192XLBP APC Smart-UPS RC 192V International Battery Pack
APC SRC192XLBP

APC SRC192XLBP APC Smart-UPS RC 192V International Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SRC192XLBP APC Smart-UPS RC 192V International Battery Pack SRC192XLBP..

Liên hệ16.675.700

APC SRC96XLBP APC Smart-UPS RC 96V Battery Pack
APC SRC96XLBP

APC SRC96XLBP APC Smart-UPS RC 96V Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SRC96XLBP APC Smart-UPS RC 96V Battery Pack SRC96XLBP..

Liên hệ37.172.700

APC SRT192BP APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack
APC SRT192BP

APC SRT192BP APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SRT192BP APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack SRT192BP..

Liên hệ32.117.460

APC SRT192BP2 APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack
APC SRT192BP2

APC SRT192BP2 APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SRT192BP2 APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack SRT192BP2..

Liên hệ33.734.560

APC SRT192RMBP APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack
APC SRT192RMBP

APC SRT192RMBP APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SRT192RMBP APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack SRT192RMBP..

Liên hệ37.805.120

APC SRT192RMBP2 APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack
APC SRT192RMBP2

APC SRT192RMBP2 APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SRT192RMBP2 APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack SRT192RMBP2..

Liên hệ39.700.320

APC SURT192RMXLBP2 APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows
APC SURT192RMXLBP2

APC SURT192RMXLBP2 APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows

Bộ lưu điện UPS APC SURT192RMXLBP2 APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows SURT192RMXLBP2..

Liên hệ103.764.260

APC SURT192XLBP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack
APC SURT192XLBP

APC SURT192XLBP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SURT192XLBP APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack SURT192XLBP..

Liên hệ31.598.340

APC SURT48RMXLBP APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack
APC SURT48RMXLBP

APC SURT48RMXLBP APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SURT48RMXLBP APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack SURT48RMXLBP..

Liên hệ24.161.740

APC SURT48XLBP APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack
APC SURT48XLBP

APC SURT48XLBP APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack

Bộ lưu điện UPS APC SURT48XLBP APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack SURT48XLBP..

Liên hệ18.680.080

APC SURTRK APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit 1 - 2.2KVA
APC SURTRK

APC SURTRK APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit 1 - 2.2KVA

Bộ lưu điện UPS APC SURTRK APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit 1 - 2.2KVA SURTRK..

Liên hệ6.771.220

Bộ lưu điện UPS APC AP9630 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown
APC AP9630

Bộ lưu điện UPS APC AP9630 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown

Bộ lưu điện UPS APC AP9630 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown AP9630..

Liên hệ11.624.580

Bộ lưu điện UPS APC AP9631 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown & Environmental Monitoring
APC AP9631

Bộ lưu điện UPS APC AP9631 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown & Environmental Monitoring

Bộ lưu điện UPS APC AP9631 UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown & Environmental Monitoring AP9631..

Liên hệ18.752.180

Bộ lưu điện UPS APC AP9635 UPS Network Management Card 2 w/ Environmental Monitoring, Out of Band Access and Modbus
APC AP9635

Bộ lưu điện UPS APC AP9635 UPS Network Management Card 2 w/ Environmental Monitoring, Out of Band Access and Modbus

Bộ lưu điện UPS APC AP9635 UPS Network Management Card 2 w/ Environmental Monitoring, Out of Band Access and Modbus AP9635..

Liên hệ26.135.220

Bộ lưu điện UPS APC AP9810 APC Dry Contact I/O Accessory
APC AP9810

Bộ lưu điện UPS APC AP9810 APC Dry Contact I/O Accessory

Bộ lưu điện UPS APC AP9810 APC Dry Contact I/O Accessory AP9810..

Liên hệ4.305.400

Bộ lưu điện UPS APC BR-550GI
APC BR-550GI

Bộ lưu điện UPS APC BR-550GI

Bộ lưu điện UPS APC BR-550GI BR-550GI..

Liên hệ6.000.000

Bộ lưu điện UPS APC BR1500GI Power Saving Back-UPS RS 1500 230V
APC BR1500GI

Bộ lưu điện UPS APC BR1500GI Power Saving Back-UPS RS 1500 230V

Bộ lưu điện UPS APC BR1500GI Power Saving Back-UPS RS 1500 230V BR1500GI..

Liên hệ16.142.160

Bộ lưu điện UPS APC BVX1200LI-MS
APC BVX1200LI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BVX1200LI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BVX1200LI-MS BVX1200LI-MS..

Liên hệ5.060.000

Bộ lưu điện UPS APC BVX700LUI-MS
APC BVX700LUI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BVX700LUI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BVX700LUI-MS BVX700LUI-MS..

Liên hệ2.540.000

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
APC BX1100LI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets

Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MS APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets BX1100LI-MS..

Liên hệ3.802.760

Bộ lưu điện UPS APC BX1400U-MS APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
APC BX1400U-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX1400U-MS APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets

Bộ lưu điện UPS APC BX1400U-MS APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets BX1400U-MS..

Liên hệ6.874.220

Bộ lưu điện UPS APC BX1400UMS
APC BX1400UMS

Bộ lưu điện UPS APC BX1400UMS

Bộ lưu điện UPS APC BX1400UMS BX1400UMS..

Liên hệ7.860.000

Bộ lưu điện UPS APC BX1600MI-MS
APC BX1600MI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX1600MI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX1600MI-MS BX1600MI-MS..

Liên hệ8.160.000

Bộ lưu điện UPS APC BX2200MI-MS
APC BX2200MI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX2200MI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX2200MI-MS BX2200MI-MS..

Liên hệ11.000.000

Bộ lưu điện UPS APC BX625CI-MS APC Back-UPS 625VA, 230V, AVR, Floor, Universal Sockets
APC BX625CI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX625CI-MS APC Back-UPS 625VA, 230V, AVR, Floor, Universal Sockets

Bộ lưu điện UPS APC BX625CI-MS APC Back-UPS 625VA, 230V, AVR, Floor, Universal Sockets BX625CI-MS..

Liên hệ1.979.660

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets
APC BX650LI-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets

Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MS APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets BX650LI-MS..

Liên hệ1.615.040

Bộ lưu điện UPS APC BX700U-MS APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
APC BX700U-MS

Bộ lưu điện UPS APC BX700U-MS APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets

Bộ lưu điện UPS APC BX700U-MS APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets BX700U-MS..

Liên hệ3.230.080

Bộ lưu điện UPS APC SC420I APC Smart-UPS SC 420VA 230V
APC SC420I

Bộ lưu điện UPS APC SC420I APC Smart-UPS SC 420VA 230V

Bộ lưu điện UPS APC SC420I APC Smart-UPS SC 420VA 230V SC420I..

Liên hệ5.150.000

Bộ lưu điện UPS APC SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower
APC SC450RMI1U

Bộ lưu điện UPS APC SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower

Bộ lưu điện UPS APC SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower SC450RMI1U..

Liên hệ9.684.060

Bộ lưu điện UPS APC SC620I APC Smart-UPS SC 620VA 230V
APC SC620I

Bộ lưu điện UPS APC SC620I APC Smart-UPS SC 620VA 230V

Bộ lưu điện UPS APC SC620I APC Smart-UPS SC 620VA 230V SC620I..

Liên hệ7.714.700

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V
APC SMC1000I

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V SMC1000I..

Liên hệ10.975.680

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2U APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V
APC SMC1000I-2U

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2U APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V

Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2U APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V SMC1000I-2U..

Liên hệ14.541.540

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 110 (4 Trang)Cần tư vấn sản phẩm Bộ lưu điện APC

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Bộ lưu điện APC đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Bộ lưu điện APC phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Bộ lưu điện APC như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Bộ lưu điện APC rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Bộ lưu điện APC của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Bộ lưu điện APC tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện APC giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện APC giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Bộ lưu điện APC trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Bộ lưu điện APC giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Bộ lưu điện APCtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Bộ lưu điện APC cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Bộ lưu điện APC - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Bộ lưu điện APC chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Bộ lưu điện APC , cấu hình và chia sẻ Bộ lưu điện APC , Hướng dẫn sử dụng Bộ lưu điện APC, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Bộ lưu điện APC vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Bộ lưu điện APC giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Bộ lưu điện APC mới nhất hiện tại.Mua Bộ lưu điện APC ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Bộ lưu điện APC giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Bộ lưu điện APC, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Bộ lưu điện APC giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Bộ lưu điện APC hoặc cần tư vấn xem Bộ lưu điện APC nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Bộ lưu điện APC giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5

Sản phẩm nổi bật

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Nếu như quý khách đang có nhu cầu chọn lựa một loa phát nhạc giải trí tự động, hay loa báo giờ tự động cho công ty, đoàn thể dùng cho nội bộ thì Bộ loa phát n..

21% OFF
1.550.0001.950.000

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Bộ loa báo giờ tự động KS-28USB (mở nhạc, reng chuông cho văn phòng, nhà xưởng, trường học) đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ...

18% OFF
1.350.0001.650.000

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

30% OFF
910.0001.300.000

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera Tuya U2M PTZ 2M bán chạy nhất đây là mẫu camera wifi tốt bán chạy nhất hiện nay. Nhờ độ phân giải cao. Camera hoạt động ổn định chất lượng..

36% OFF
450.000699.000

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KS-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt tù..

20% OFF
340.000425.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

Liên hệ

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-AT16 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

26% OFF
1.450.0001.950.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe, trường học, nhà xưởng, công sở,...

Liên hệ

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử mở cửa bằng thẻ cảm ứng, điều khiển từ xa và chìa khóa cơ. Cho phép quản lý tới 2000 thẻ 125khz. Chi tiết về trọn bộ khóa cổng điện..

20% OFF
1.160.0001.450.000

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

22% OFF
1.950.0002.500.000

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50 là dòng bộ đàm cao cấp của hãng SFE với chức năng mạnh mẽ, chắc chắn, an toàn rơi rớt và chống nước cấp độ IP65, nâng cao hiệu suất..

40% OFF
990.0001.650.000

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú công suất lớn 220V TORA TR-C2009 là còi báo động hoàn toàn mới 100%, có thể được sử dụng để báo giờ, báo cháy, cứu thương, còi cảnh sát, v.v ... Với âm t..

44% OFF
440.000780.000

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

– Bộ lưu điện UPS 12V – Dòng cấp tối đa 3A 12V – Cấp điện liên tục cho hệ thống kiểm soát ra vào, thời gian cấp điện liên tục từ 6-14 tiếng. Có chế độ thường đó..

21% OFF
595.000750.000

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa 100m TR-C2020 là hệ thống nút nhấn báo động khẩn cấp dành cho gia đình, cửa hàng, cho tiệm vàng...Có thể nói, trong..

17% OFF
950.0001.150.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5% OFF
5.700.0006.000.000

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz CS-C6N (A0-1C2WFR) 1080P wifi, theo dõi chuyển động là phiên bản camera IP Wifi cao cấp hơn của EZVIZ được thiết kế hình dạng tròn khá ngộ nghĩnh. ..

30% OFF
728.0001.040.000

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera Wifi C3W có màu ban đêm là phiên bản camera thông minh cao cấp của EZVIZ được thiết kế lắp đặt ngoài trời. Có chức năng giám sát thông minh. Đặc biệt chứ..

30% OFF
1.575.0002.250.000

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Khi người dùng nhấn nút bấm còi sẽ hú tại chỗ để cảnh báo, Có thể kết nối nhiều bộ dùng chung các remote với nhauHoạt động: Chỉ cần bấm nút là hú✼ Còi hú vang n..

27% OFF
550.000750.000

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần lâm vào hoàn cảnh bi đát khi cửa cuốn mô-tơ nhà mình bị mất điện và phải rất vất vả mới có thể mở được c..

32% OFF
2.250.0003.328.000

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Sản phẩm không cần dùng amplifier, chỉ cần Nguồn điện 220V và USB, khi có người hoặc sự chuyển động trong khu vực cảm biến thì loa tự động phát nhạc, ứng dụng p..

18% OFF
980.0001.200.000

Tin tức mới

Đánh giá Top 9+ camera giám sát tốt nhất hiện nay

Đánh giá Top 9+ camera giám sát tốt nhất hiện nay

Thị trường camera giám sát trong vài năm gần đây ngày một phát triển với nhiều chủng loại, thương hiệu và đa dạng về mẫu mã. Đây cũng chính là một thử thách lớn..

Lắp đặt camera quan sát uy tín, giá rẻ trọn gói

Lắp đặt camera quan sát uy tín, giá rẻ trọn gói

Lắp đặt camera quan sát, camera giám sát hiện đang là xu hướng lựa chọn tất yếu để đảm bảo an ninh cho gia đình, văn phòng,… Trên thị trường hiện nay có nhiều l..

Bảng giá camera an ninh wifi EZVIZ không dây giá rẻ

Bảng giá camera an ninh wifi EZVIZ không dây giá rẻ

Camera an ninh wifi có giá như thế nào? Mua camera giá rẻ, uy tín ở đâu? Cùng Nhà An Toàn giải đáp ngay những đắn đo về giá camera an ninh wifi tốt nh..

Bỏ túi TOP 9+ camera gia đình tốt bạn nhất định không thể bỏ lỡ

Bỏ túi TOP 9+ camera gia đình tốt bạn nhất định không thể bỏ lỡ

Việc lắp đặt và trang bị thiết bị an ninh cho ngôi nhà của mình ngày một trở nên phổ biến và quan trọng. Camera hỗ trợ theo dõi và giám sát 24/24 giúp đảm bảo s..

4 bước kết nối camera Hikvision, camera wifi Ezviz đơn giản nhất

4 bước kết nối camera Hikvision, camera wifi Ezviz đơn giản nhất

Camera quan sát không còn quá xa lạ và trở thành “đôi mắt giám sát” hỗ trợ con người trong việc theo dõi những khu vực quan trọng. Một số dòng camera hiện nay đ..