Khóa cửa vân tayKhóa vân tay Hune 918SS-62-F
HUNE 918SS-62-F

Khóa vân tay Hune 918SS-62-F

Khóa vân tay Hune 918SS-62-F ( 4 trong 1 ) Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ . Sử dụng công nghệ Hàn Quốc màn hình cảm ứng tiên tiến, Màn hình hiển..

Liên hệ5.650.000

Khóa vân tay Hune 929SS-F
HUNE 929SS-F

Khóa vân tay Hune 929SS-F

Khóa vân tay Hune 929SS-F ( 3 trong 1 ) Phù hợp cửa nhôm hệ Mở khóa bằng vân tay, mã số, chìa cơ . Sử dụng công nghệ Hàn Quốc màn hình cảm ứng tiên tiến, Màn ..

Liên hệ5.100.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-H10B
VIRO VR-H10B

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-H10B

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 4in1 VR-H10B - Chức năng: Vây tay , Thẻ , Mật Mã, Chìa cơ, - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc - Độ ẩm làm việc 20% ~ 90% - Đ..

Liên hệ5.400.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-H30
VIRO VR-H30

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-H30

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 4in1 VR-H30 - Chức năng: Vân tay, Thẻ , Mật Mã, Chìa cơ, - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc - Độ ẩm làm việc 20% ~ 90% - Điện ..

Liên hệ5.900.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-N20
VIRO VR-N20

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-N20

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 4in1 VR-N20 - Chức năng: Vây tay, chìa cơ , Bluetooth APP, Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc - Độ ẩm làm việc 2..

Liên hệ4.950.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-N21
VIRO VR-N21

Khóa vân tay level Viro Smartlock 4 in1 VR-N21

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 4in1 VR-N21 - Chức năng: Vây tay, chìa cơ , Bluetooth APP, Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc - Độ ẩm làm việc ..

Liên hệ5.350.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 6 in1 VR-G11
VIRO VR-G11

Khóa vân tay level Viro Smartlock 6 in1 VR-G11

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 6in1 VR-G11 - Chức năng: Vân tay, Thẻ , Mật Mã, Chìa cơ, Bluetooth APP , Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc -..

Liên hệ6.700.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 6 in1 VR-H11B
VIRO VR-H11B

Khóa vân tay level Viro Smartlock 6 in1 VR-H11B

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 6in1 VR-H11B - Chức năng: Vân tay, Thẻ , Mật Mã, Chìa cơ, Bluetooth APP , Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc - ..

Liên hệ5.700.000

Khóa vân tay level Viro Smartlock 6 in1 VR-H31
VIRO VR-H31

Khóa vân tay level Viro Smartlock 6 in1 VR-H31

Khóa vân tay level Viro-Smartlock 6in1 VR-H30 - Chức năng: Vân tay, Thẻ , Mật Mã, Chìa cơ, Bluetooth APP , Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc ..

Liên hệ6.280.000

Khóa vân tay nhận diện bằng khuôn mặt Viro Smartlock 4n1 VR-F02
VIRO VR-F02

Khóa vân tay nhận diện bằng khuôn mặt Viro Smartlock 4n1 VR-F02

Khóa vân tay nhận diện bằng khuôn mặt Viro-Smartlock 4n1 VR-F02 - Chức năng mở khóa : Nhận diện khuôn mặt, Sinh trắc lọc Vân Tay, Mật khẩu, thẻ IC, chìa cơ - M..

Liên hệ8.600.000

Khóa vân tay Viro Smartlock 6 in1 VR- G05
VIRO VR-G05

Khóa vân tay Viro Smartlock 6 in1 VR- G05

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR- G05 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc..

Liên hệ7.780.000

Khóa vân tay Viro Smartlock 6 in1 VR-G21
VIRO VR-G21

Khóa vân tay Viro Smartlock 6 in1 VR-G21

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G21 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc ..

Liên hệ5.200.000

Khóa vân tay Viro Smartlock 6 in1 VR-H02
VIRO VR-H02

Khóa vân tay Viro Smartlock 6 in1 VR-H02

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-H02 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -..

Liên hệ5.500.000

Khóa vân tay Viro-Smartlock 4 in1 VR-G06
VIRO VR-G06

Khóa vân tay Viro-Smartlock 4 in1 VR-G06

Khóa vân tay Viro-Smartlock 4 in1 VR- G06 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc..

Liên hệ5.300.000

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G07
VIRO VR-G07

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G07

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G07 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc ..

Liên hệ6.100.000

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G09
VIRO VR-G09

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G09

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6 in1 VR-G09 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc ..

Liên hệ6.800.000

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-G11B
VIRO VR-G11B

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-G11B

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-G11B - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việ..

Liên hệ5.278.000

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-H03
VIRO VR-H03

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-H03

Khóa vân tay Viro-Smartlock 6in1 VR-H03 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -..

Liên hệ5.800.000

Khóa vân tay VIROSMART 4 in1 VR-MR918-E3
VIRO VR-MR918-E3

Khóa vân tay VIROSMART 4 in1 VR-MR918-E3

Khóa vân tay VIROSMART 4 in1 VR-MR918-E3- Mở khóa với 4 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ - Sử dụng thẻ Mifare độ bảo mật an toàn chống dò-..

24%
5.990.000 7.900.000

Khóa vân tay VIROSMART 6 in1 VR-TCP918/I8
VIRO VR-TCP918/I8

Khóa vân tay VIROSMART 6 in1 VR-TCP918/I8

Khóa vân tay VIROSMART 6 in1 VR-CP918/I8 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi gateway - Sử dụng thẻ Mifare..

24%
8.100.000 10.600.000

Khóa vân tay VIROSMART lock 4in1 VR-MB918
VIRO VR-MB918

Khóa vân tay VIROSMART lock 4in1 VR-MB918

Khóa vân tay VIROSMART lock 4in1 VR-MB918 - Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ, mật khẩu, chìa cơ - Sử dụng thẻ Mifare độ bảo mật an toàn chống dò - Nhiệt..

Liên hệ5.800.000

Khóa vân tay VIROSMART lock 6 in1 VR-TCP918/82
VIRO VR-TCP918/82

Khóa vân tay VIROSMART lock 6 in1 VR-TCP918/82

Khóa vân tay VIROSMART lock 6 in1 VR-TCP918/82- Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi gateway- Sử dụng thẻ Mifa..

27%
9.500.000 13.000.000

Khóa vân tay VIROSMARTlock 4in1 VR-HB918/68
VIRO VR-HB918/68

Khóa vân tay VIROSMARTlock 4in1 VR-HB918/68

Khóa vân tay VIROSMARTlock 4in1 VR-HB918/68 - Chức năng: Mở khóa bằng vân tay, thẻ, mật khẩu, chìa cơ - Sử dụng thẻ Mifare độ bảo mật an toàn chống dò - Nhi..

Liên hệ5.278.000

Khóa Viro Smartlock 5 in1 VR-H11A
VIRO VR-H11A

Khóa Viro Smartlock 5 in1 VR-H11A

Khóa Viro-Smartlock 5in1 VR-H11A - Chức năng: Thẻ , Mật Mã, Chìa cơ, Bluetooth APP , Wifi(Optional) - Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70Oc - Độ ẩm làm việc 20% ..

Liên hệ5.500.000

Khóa vân tay HD-F102A
HDPRO HD-F102A

Khóa vân tay HD-F102A

HDPRO HD-F102A cảnh báo pin yếu, khi nhiệt độ trên 70ºC bằng âm thanh. Chất liệu: Hợp kim thép không gỉ 304 cao cấp Kích thước: 350 * 80MM Nhận diện vân tay: Đ..

Khóa vân tay HD-F102A-H
HDPRO HD-F102A-H

Khóa vân tay HD-F102A-H

HDPRO HD-F102A cảnh báo pin yếu, khi nhiệt độ trên 70ºC bằng âm thanh.ACZ Bluetooth-APP điều khiển thông minh qua điện thoại thông qua Bluetooth . Admin có thể ..

Khóa vân tay HD-F103A-H
HDPRO HD-F103A-H

Khóa vân tay HD-F103A-H

HDPRO HD-F103A-H cảnh báo pin yếu, khi nhiệt độ trên 70ºC bằng âm thanh. Vật liệu: hợp kim kẽm Kích thước: 380 * 76MM Nhận diện vân tay: Đầu đọc vân tay bán dẫ..

Khóa vân tay HD-F104A
HDPRO HD-F104A

Khóa vân tay HD-F104A

HDPRO HD-F104A Vật liệu: Thép không gỉ 304 Kích thước: 360 * 75MM Nhận diện vân tay: Đầu đọc vân tay bán dẫn nhập khẩu từ Thụy Điển chính xác và nhanh hơn 30% s..

Khóa vân tay HD-F105A
HDPRO HD-F105A

Khóa vân tay HD-F105A

HDPRO-KOREA HD-F105A Vật liệu: hợp kim kẽm Kích thước bảng điều khiển: 300 * 76MM Dung lượng vân tay: 100 nhóm Thẻ : 200 thẻ Xi lanh lớp: C- lớp lưỡi khóa lõi- ..

Khóa vân tay VIROSMART lock 6 in1 VR-TMB918/82
VIRO VR-TMB918/82

Khóa vân tay VIROSMART lock 6 in1 VR-TMB918/82

Khóa vân tay VIROSMART lock 6 in1 VR-TMB918/82 - Mở khóa với 6 chức năng: Dấu vân tay + thẻ + mật khẩu + chìa cơ + Bluetooth APP + Wifi gateway - Sử dụng thẻ ..

27%
9.500.000 13.000.000

Đọc thẻ và ghi thẻ VR-PA01
VIRO VR-PA01

Đọc thẻ và ghi thẻ VR-PA01

Đọc thẻ và ghi thẻ Master, thẻ quản lý, thẻ khách, thẻ các tầng. - Kết nối USB - Độ bảo mật cao: Chống các thiết bị dò mã ..

Liên hệ3.500.000

Khóa cửa kính Viro Smartlock 4 in1 VR-E11
VIRO VR-E11

Khóa cửa kính Viro Smartlock 4 in1 VR-E11

Khóa cửa kính Viro-Smartlock 4in1 VR-E11- Chức năng Mở khóa bằng vân tay, mật khẩu, thẻ, điều khiển remote- Chất liệu làm hợp kim kẽm- Màu sắc: Màu Bạc- Lắp cho..

Liên hệ4.700.000

Hiển thị 65 đến 96 trong tổng số 104 (4 Trang)

Khóa cửa vân tay

Cần tư vấn sản phẩm Khóa cửa vân tay

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Khóa cửa vân tay đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Khóa cửa vân tay phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Khóa cửa vân tay như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Khóa cửa vân tay rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Khóa cửa vân tay của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Khóa cửa vân tay tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Khóa cửa vân tay giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Khóa cửa vân tay giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Khóa cửa vân tay trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Khóa cửa vân tay giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Khóa cửa vân taytrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Khóa cửa vân tay cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Khóa cửa vân tay - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Khóa cửa vân tay chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Khóa cửa vân tay , cấu hình và chia sẻ Khóa cửa vân tay , Hướng dẫn sử dụng Khóa cửa vân tay, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Khóa cửa vân tay vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Khóa cửa vân tay giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Khóa cửa vân tay mới nhất hiện tại.Mua Khóa cửa vân tay ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Khóa cửa vân tay giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Khóa cửa vân tay, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Khóa cửa vân tay giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Khóa cửa vân tay hoặc cần tư vấn xem Khóa cửa vân tay nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Khóa cửa vân tay giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5