Camera SeetongCamera Seetong HD-IP430Z-4G dùng sim 4G 3M ban đêm có màu, âm thanh 2 chiều, chớp đèn, theo dõi chuyển động...
SEETONG HD-IP430Z-4G

Camera Seetong HD-IP430Z-4G dùng sim 4G 3M ban đêm có màu, âm thanh 2 chiều, chớp đèn, theo dõi chuyển động...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

5%
1.798.200 1.900.000

Camera Seetong HD-IP420D-YP IP Dome 4M ban đêm có màu
SEETONG HD-IP420D-YP

Camera Seetong HD-IP420D-YP IP Dome 4M ban đêm có màu

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ960.000

Camera Seetong HD-IP430D-YP IP Dome 4M ban đêm có màu
SEETONG HD-IP430D-YP

Camera Seetong HD-IP430D-YP IP Dome 4M ban đêm có màu

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ960.000

Camera Seetong HD-IP430D-ZP-A IP Dome 4M ban đêm có màu, đàm thoại 2 chiều
SEETONG HD-IP430D-ZP-A

Camera Seetong HD-IP430D-ZP-A IP Dome 4M ban đêm có màu, đàm thoại 2 chiều

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

20%
880.000 1.100.000

Camera Seetong HD-IP430T6-ZP IP Thân 4M ban đêm có màu, có khoanh vùng, kẻ vạch, hàng rào ảo...
SEETONG HD-IP430T6-ZP

Camera Seetong HD-IP430T6-ZP IP Thân 4M ban đêm có màu, có khoanh vùng, kẻ vạch, hàng rào ảo...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.100.000

Camera Seetong HD-IP430Z-B IP Wifi 3M ban đêm có màu main, âm thanh 2 chiều, chớp đèn, theo dõi chuyển động...
SEETONG HD-IP430Z-B

Camera Seetong HD-IP430Z-B IP Wifi 3M ban đêm có màu main, âm thanh 2 chiều, chớp đèn, theo dõi chuyển động...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.366.000

Camera Seetong HD-IP430Z-C IP Wifi 3M ban đêm có màu main, âm thanh 2 chiều, chớp đèn, theo dõi chuyển động
SEETONG HD-IP430Z-C

Camera Seetong HD-IP430Z-C IP Wifi 3M ban đêm có màu main, âm thanh 2 chiều, chớp đèn, theo dõi chuyển động

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.480.000

Camera Seetong HD-IP440T1-YP IP Thân 4M ban đêm có màu
SEETONG HD-IP440T1-YP

Camera Seetong HD-IP440T1-YP IP Thân 4M ban đêm có màu

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ960.000

Camera Seetong HD-IP450T4-ZP IP Thân 4M ban đêm có màu có khoanh vùng, kẻ vạch, hàng rào ảo...
SEETONG HD-IP450T4-ZP

Camera Seetong HD-IP450T4-ZP IP Thân 4M ban đêm có màu có khoanh vùng, kẻ vạch, hàng rào ảo...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.110.000

Camera Seetong HD-IP480T5-ZP IP Thân 4M ban đêm có màu, báo động giọng nói, khoanh vùng, chớp đèn...
SEETONG HD-IP480T5-ZP

Camera Seetong HD-IP480T5-ZP IP Thân 4M ban đêm có màu, báo động giọng nói, khoanh vùng, chớp đèn...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.300.000

Camera Seetong HD-IP580T5-ZP IP Thân 5M ban đêm có màu, báo động giọng nói, khoanh vùng, chớp đèn...
SEETONG HD-IP580T5-ZP

Camera Seetong HD-IP580T5-ZP IP Thân 5M ban đêm có màu, báo động giọng nói, khoanh vùng, chớp đèn...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.678.000

Camera Seetong HD-IP6320-PTZ IP 3M Zoom 20X ban đêm có màu main, theo dõi chuyển động...
SEETONG HD-IP6320-PTZ

Camera Seetong HD-IP6320-PTZ IP 3M Zoom 20X ban đêm có màu main, theo dõi chuyển động...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ7.000.000

Camera Seetong HD-IP6520-PTZ IP 5M Zoom 20X ban đêm có màu main, theo dõi chuyển động...
SEETONG HD-IP6520-PTZ

Camera Seetong HD-IP6520-PTZ IP 5M Zoom 20X ban đêm có màu main, theo dõi chuyển động...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ7.400.000

Camera Seetong ZC-T4Q8X-SG-P/4 IP Thân 4M ban đêm có màu
SEETONG ZC-T4Q8X-SG-P/4

Camera Seetong ZC-T4Q8X-SG-P/4 IP Thân 4M ban đêm có màu

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ1.060.000

Camera Seetong ZC-T4Q9X-N-P-1/4 IP Thân 4M ban đêm có màu, có khoanh vùng, kẻ vạch, hàng rào ảo...
SEETONG ZC-T4Q9X-N-P-1/4

Camera Seetong ZC-T4Q9X-N-P-1/4 IP Thân 4M ban đêm có màu, có khoanh vùng, kẻ vạch, hàng rào ảo...

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo mạch n..

Liên hệ1.240.000

Camera Seetong ZC-T4B11C-SG-P/2.8 IP Dome 4M ban đêm có màu
SEETONG ZC-T4B11C-SG-P/2.8

Camera Seetong ZC-T4B11C-SG-P/2.8 IP Dome 4M ban đêm có màu

Camera Seetong là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE. Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo m..

Liên hệ960.000

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR1010 10 kênh chuẩn nén H265+
SEETONG HD-NVR1010

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR1010 10 kênh chuẩn nén H265+

Đầu ghi hình IP NVR 10 kênh chuẩn nén H265+ , Độ phân giải tối đa 5MĐầu ra độ phân giải tối da 4KPhần mềm xem trên điện thoại: Seetong Hỗ trợ xem P2P siêu ..

Liên hệ1.156.000

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR1016 16 kênh chuẩn nén H265+
SEETONG HD-NVR1016

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR1016 16 kênh chuẩn nén H265+

Đầu ghi hình IP NVR 16 kênh chuẩn nén H265+ , Độ phân giải tối đa 5MĐầu ra độ phân giải tối da 4KPhần mềm xem trên điện thoại: Seetong Hỗ trợ xem P2P siêu ..

Liên hệ1.430.000

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR2032 32 kênh chuẩn nén H265+
SEETONG HD-NVR2032

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR2032 32 kênh chuẩn nén H265+

Đầu ghi hình IP NVR 32 kênh chuẩn nén H265+ , Độ phân giải tối đa 5MĐầu ra độ phân giải tối da 4KPhần mềm xem trên điện thoại: Seetong Hỗ trợ xem P2P siêu ..

Liên hệ1.280.000

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR4036 36 kênh chuẩn nén H265+
SEETONG HD-NVR4036

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR4036 36 kênh chuẩn nén H265+

Đầu ghi hình IP NVR 36 kênh chuẩn nén H265+ , Độ phân giải tối đa 4KĐầu ra độ phân giải tối da 4KPhần mềm xem trên điện thoại: Seetong Hỗ trợ xem P2P siêu ..

Liên hệ1.460.000

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR8036 36 kênh chuẩn nén H265+
SEETONG HD-NVR8036

Đầu ghi hình IP NVR HD-NVR8036 36 kênh chuẩn nén H265+

Đầu ghi hình IP NVR 36 kênh chuẩn nén H265+ , Độ phân giải tối đa 4KĐầu ra độ phân giải tối da 4KPhần mềm xem trên điện thoại: Seetong Hỗ trợ xem P2P siêu ..

Liên hệ1.390.000

Hiển thị 1 đến 21 trong tổng số 21 (1 Trang)

Camera Seetong là gì?

SEETONG là 1 dòng camera chuyên IP mà thành phần chính là bo mạch Camera và NVR được sản xuất bởi TOPSEE.  Các công ty chuyên lắp ráp camera mua bo mạch này về và lắp ráp thành camera hoàn chỉnh sau đó bán đi khắp thế giới. Tất cả các sản phẩm này đều chạy chung 1 APP tên là SEETONG.

Seetong-camera-2
TOPSEE có 13 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển

Vì vậy trên thực tế không có hãng SEETONG mà chỉ có camera chạy trên nền tảng của TOPSEE và App trên điện thoại là SEETONG.

camera-Seetong

TOPSEE hiện nay chỉ sản xuất bo mạch camera chứ không sản xuất camera hoàn chỉnh. Ngoài ra họ còn sản xuất NVR hoàn chỉnh để bán kèm với module camera.

Camera SEETONG là của nước nào?

Thực chất camera SEETONG có thể được sản xuất  ( thực chất là lắp ráp) bởi bất cứ 1 công ty nào, nhưng hầu hết là tại Trung Quốc, một số công ty nhỏ tại Việt Nam. Nên xuất sứ có thể là Trung Quốc, hay Việt Nam. Nhưng về bản chất linh kiện chính và server, phần mềm đều ở Trung Quốc.

Camera SEETONG dùng có tốt không?

SEETONG được đánh giá chất lượng khá tốt, hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ, độ bền cao. TPSEE đã làm tốt vấn đề phần cứng của camera và đầu ghi nên độ bền của sản phẩm được đánh giá cao.

Ưu điểm của Seetong

 • Seetong rất mạnh về camera ban đêm có màu về mặt này Seetong thậm chí vượt trội hơn Dahua và HIkvision
 • Giá thành khá rẻ
 • Màu sắc rực rỡ, nịnh mắt
 • Độ ổn định cao

Nhược điểm của Seetong

 • Không có tên miền
 • P2P còn chậm chưa nhanh như HIK và Dahua
 • Mẫu mã chủng loại còn ít

Tổng kết:

Seetong khá là ổn. Đủ tiêu chí Ngon- Bổ -Rẻ


Cần tư vấn sản phẩm Camera Seetong

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Camera Seetong đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Camera Seetong phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Camera Seetong như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Camera Seetong rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Camera Seetong của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Camera Seetong tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Camera Seetong giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Camera Seetong giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Camera Seetong trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Camera Seetong giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Camera Seetongtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Camera Seetong cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Camera Seetong - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Camera Seetong chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Camera Seetong , cấu hình và chia sẻ Camera Seetong , Hướng dẫn sử dụng Camera Seetong, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera Seetong vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Camera Seetong giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Camera Seetong mới nhất hiện tại.Mua Camera Seetong ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Camera Seetong giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera Seetong, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Camera Seetong giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Camera Seetong hoặc cần tư vấn xem Camera Seetong nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Camera Seetong giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5