Camera Uniview, UNVCamera UNV FISHEYE IPC814SR-DVPF16 4.0MP
UNIVIEW - UNV IPC814SR-DVPF16

Camera UNV FISHEYE IPC814SR-DVPF16 4.0MP

Camera UNV FISHEYE IPC814SR-DVPF16 4.0MP 4Mp, 1.6mm Fixed, IR FISHEYECamera UNV Fishye 4Mp chuẩn Ultra265. 1/3" CMOS, ICR, 2592×1520 ; 4MP (2560×1440): Max.25..

Camera UNV FISHEYE IPC814SR-DVSPF16 4.0MP
UNIVIEW - UNV IPC814SR-DVSPF16

Camera UNV FISHEYE IPC814SR-DVSPF16 4.0MP

Camera UNV FISHEYE IPC814SR-DVSPF16 4.0MP 4Mp, 1.6mm Fixed, IR FISHEYECamera UNV Fishye 4Mp chuẩn Ultra265. 1/3" CMOS, ICR, 2592×1520 ; 4MP (2560×1440): Max.2..

Bàn điều khiển PTZ camera SPC-2010
WISENET SPC-2010

Bàn điều khiển PTZ camera SPC-2010

Bàn điều khiển PTZ camera SPC-2010 - Điều khiển đến 255 camera PTZ, đầu ghi hình. - Điều khiển: Xoay trái phải, lên xuống, Zoom, Focus, Iris - Hỗ trợ nhiều P..

Liên hệ16.674.000

Camera UNV IPC2122SB-ADF40KM-I0 thân trụ 2Mp
UNIVIEW - UNV IPC2122SB-ADF40KM-I0

Camera UNV IPC2122SB-ADF40KM-I0 thân trụ 2Mp

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2125SB-ADF40KM-I0 thân trụ 5Mp
UNIVIEW - UNV IPC2125SB-ADF40KM-I0

Camera UNV IPC2125SB-ADF40KM-I0 thân trụ 5Mp

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2128SB-ADF40KMC-I0 thân trụ 8MP
UNIVIEW - UNV IPC2128SB-ADF40KMC-I0

Camera UNV IPC2128SB-ADF40KMC-I0 thân trụ 8MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2128SS-ADF40KM-I0 thân trụ 8Mp
UNIVIEW - UNV IPC2128SS-ADF40KM-I0

Camera UNV IPC2128SS-ADF40KM-I0 thân trụ 8Mp

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2322SB-DZK-I0 thân trụ 2Mp
UNIVIEW - UNV IPC2322SB-DZK-I0

Camera UNV IPC2322SB-DZK-I0 thân trụ 2Mp

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2324SB-DZK-I0 thân trụ 4MP
UNIVIEW - UNV IPC2324SB-DZK-I0

Camera UNV IPC2324SB-DZK-I0 thân trụ 4MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2325SB-DZK-I0 thân trụ 5MP
UNIVIEW - UNV IPC2325SB-DZK-I0

Camera UNV IPC2325SB-DZK-I0 thân trụ 5MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2328SB-DZK-I0 thân trụ 8MP
UNIVIEW - UNV IPC2328SB-DZK-I0

Camera UNV IPC2328SB-DZK-I0 thân trụ 8MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC312SB-ADF28K-I0 IP Dome 2Mpx
UNIVIEW - UNV IPC312SB-ADF28K-I0

Camera UNV IPC312SB-ADF28K-I0 IP Dome 2Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC314SB-ADF28K-I0 IP Dome 4Mpx
UNIVIEW - UNV IPC314SB-ADF28K-I0

Camera UNV IPC314SB-ADF28K-I0 IP Dome 4Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC322SB-DF28K-I0 IP Dome 2MP
UNIVIEW - UNV IPC322SB-DF28K-I0

Camera UNV IPC322SB-DF28K-I0 IP Dome 2MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3232SB-ADZK-I0 IP Dome 2Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3232SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3232SB-ADZK-I0 IP Dome 2Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3234SB-ADZK-I0 IP Dome 4Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3234SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3234SB-ADZK-I0 IP Dome 4Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3235SB-ADZK-I0 IP Dome 5Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3235SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3235SB-ADZK-I0 IP Dome 5Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3238SB-ADZK-I0 IP Dome 8Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3238SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3238SB-ADZK-I0 IP Dome 8Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC324SB-DF28K-I0 IP Dome 4MP
UNIVIEW - UNV IPC324SB-DF28K-I0

Camera UNV IPC324SB-DF28K-I0 IP Dome 4MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC325SB-DF28K-I0 IP Dome 5MP
UNIVIEW - UNV IPC325SB-DF28K-I0

Camera UNV IPC325SB-DF28K-I0 IP Dome 5MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3612SB-ADF28KM-I0 IP Dome 2MP
UNIVIEW - UNV IPC3612SB-ADF28KM-I0

Camera UNV IPC3612SB-ADF28KM-I0 IP Dome 2MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3614SB-ADF28KM-I0 IP Dome 4MP
UNIVIEW - UNV IPC3614SB-ADF28KM-I0

Camera UNV IPC3614SB-ADF28KM-I0 IP Dome 4MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3615SB-ADF28KM-I0 IP Dome 5MP
UNIVIEW - UNV IPC3615SB-ADF28KM-I0

Camera UNV IPC3615SB-ADF28KM-I0 IP Dome 5MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3618SB-ADF28KM-I0 IP Dome 8MP
UNIVIEW - UNV IPC3618SB-ADF28KM-I0

Camera UNV IPC3618SB-ADF28KM-I0 IP Dome 8MP

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3632SB-ADZK-I0 IP Dome 2Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3632SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3632SB-ADZK-I0 IP Dome 2Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC3634SB-ADZK-I0 IP Dome 4Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3634SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3634SB-ADZK-I0 IP Dome 4Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoạiHướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên thị ..

Camera UNV IPC3635SB-ADZK-I0 IP Dome 5Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3635SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3635SB-ADZK-I0 IP Dome 5Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoạiHướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên thị ..

Camera UNV IPC3638SB-ADZK-I0 IP Dome 8Mpx
UNIVIEW - UNV IPC3638SB-ADZK-I0

Camera UNV IPC3638SB-ADZK-I0 IP Dome 8Mpx

Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên điện thoại Hướng dẫn tải phần mềm xem camera UNIARCH trên máy tính PC, LaptopCamera UNV đã có mặt từ lâu trên th..

Camera UNV IPC2122LR3-PF40-C 2.0 Mp, 4.0mm, H.265
UNIVIEW - UNV IPC2122LR3-PF40-C

Camera UNV IPC2122LR3-PF40-C 2.0 Mp, 4.0mm, H.265

Camera UNV thân trụ 2Mp chuẩn Ultra265. - 1/2.9" CMOS, ICR. - Độ phân giải 2Mp (1920x1080:30fps),Ultra265/ H.265/H.264/MJPEG. - Hỗ trợ 3 luồng video, ống k..

Liên hệ2.040.000

Camera UNV IPC2122LR3-PF60-C 2.0 Mp, 6.0mm, H.265
UNIVIEW - UNV IPC2122LR3-PF60-C

Camera UNV IPC2122LR3-PF60-C 2.0 Mp, 6.0mm, H.265

Camera UNV thân trụ 2Mp chuẩn Ultra265. - 1/2.9" CMOS, ICR. - Độ phân giải 2Mp (1920x1080:30fps),Ultra265/ H.265/H.264/MJPEG. - Hỗ trợ 3 luồng video, ống k..

Liên hệ2.129.000

Camera UNV IPC2122SR3-APF40-C thân trụ 2.0 megapixel
UNIVIEW - UNV IPC2122SR3-APF40-C

Camera UNV IPC2122SR3-APF40-C thân trụ 2.0 megapixel

Camera UNV IPC2122SR3-APF40-C thân trụ 2.0 megapixel Chuẩn nén Ultra265. 1/2.7", progressive scan, 2Mp, H.265 Tích hợp mic 2.0 megapixel, CMOS, 2MP(1920×10..

Camera UNV IPC2122SR3-PF40-C 2.0 Mp, 4.0mm, H.265
UNIVIEW - UNV IPC2122SR3-PF40-C

Camera UNV IPC2122SR3-PF40-C 2.0 Mp, 4.0mm, H.265

Camera UNV IP Dome 2Mp chuẩn nén Ultra265. - 1/2.7", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS. - Độ phân giải: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Ultra265/H.265/ H...

Liên hệ4.010.000

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 111 (4 Trang)

Camera Uniview, UNV

Cần tư vấn sản phẩm Camera Uniview, UNV

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty Thái Phong hy vọng đã giúp bạn chọn được Camera Uniview, UNV đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Camera Uniview, UNV phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Camera Uniview, UNV như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Camera Uniview, UNV rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Camera Uniview, UNV của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Camera Uniview, UNV tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Camera Uniview, UNV giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Camera Uniview, UNV giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Camera Uniview, UNV trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Camera Uniview, UNV giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty Thái Phong luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty Thái Phong cung cấp gói lắp đặt Camera Uniview, UNVtrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Camera Uniview, UNV cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Camera Uniview, UNV - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Camera Uniview, UNV chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Camera Uniview, UNV , cấu hình và chia sẻ Camera Uniview, UNV , Hướng dẫn sử dụng Camera Uniview, UNV, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Camera Uniview, UNV vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Camera Uniview, UNV giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Camera Uniview, UNV mới nhất hiện tại.Mua Camera Uniview, UNV ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công ty Thái Phongcửa hàng bán Camera Uniview, UNV giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Camera Uniview, UNV, cho nên Công ty Thái Phong cam kết sẽ là nơi bán Camera Uniview, UNV giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Camera Uniview, UNV hoặc cần tư vấn xem Camera Uniview, UNV nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Camera Uniview, UNV giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5